APLINKOSAUGA

Mes stengiamės sumažinti poveikį aplinkai ir prisidėti prie geresnės aplinkos.

Mūsų veikla daro tiesioginį ir netiesioginį poveikį aplinkai. Poveikis aplinkai priklauso nuo to, kaip parenkamos ir naudojamos mūsų žaliavos ir komponentai, kaip energija naudojama mūsų įrenginiuose, kaip atliekamas šildymas ir aušinimas, kokį transportą naudojame ir kaip tvarkomos cheminės medžiagos, atliekos bei panaudotos žarnos. Tiesioginis Hydroscand poveikis aplinkai pirmiausia yra susijęs su mūsų veikla ir gamyba įvairiose šalyse, taip pat su produktų ir darbuotojų pervžimu. Netiesioginis poveikis aplinkai pasireiškia per visą tiekimo grandinę, kai klientai naudoja mūsų gaminius ir kai produktai keičiami arba jų atsisakoma. Mūsų tikslas sumažinti savo poveikį aplinkai. Atitinkame ISO 14001:2015 aplinkosaugos standartus.


KOKYBĖ

Kokybė yra viena iš pagrindinių mūsų vertybių, strateginis prioritetas ir mąstysena, veikianti visus mūsų įmonės procesus.

Mūsų siekis sukurti stiprius ir ilgai besitęsiančius santykius su mūsų klientais, reikalaujančius aukštos kokybės. Mes tikime, kad mūsų produktai ir aptarnavimas atitks jūsų poreikius. Nuo 1999 metų mes atitinkam ISO standartus SS-EN ISO-9001:2000.

© Hydroscand 2021 - Visos teisės saugomos